สร้าง เ งิ น ล้ า น จาก “ปลาสลิด” ใช้หญ้า เ ลี้ ย ง ลดต้นทุน

แม้ธุรกิจจะล้มลุกคลุกคลานในปีแรก แต่คุณปัญญาก็ไม่ท้อถอย ใช้วิธีการศึกษาปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา โดยใช …

สร้าง เ งิ น ล้ า น จาก “ปลาสลิด” ใช้หญ้า เ ลี้ ย ง ลดต้นทุน Read more