วิธีเลือกดู “มะพร้าว” ว่าอ่อนหรือแก่ ดู แ บ บ ไ ห น ไม่ให้โดน ห ล อ ก

เคยไหมเวลาที่ไปซื้อมะwร้าว แล้วไม่รู้ว่าต้องเลือกยังไง ระหว่างมะwร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่ นอกจากสีที่สั …

วิธีเลือกดู “มะพร้าว” ว่าอ่อนหรือแก่ ดู แ บ บ ไ ห น ไม่ให้โดน ห ล อ ก Read more