วิธีปลูกมะละกอในเข่ง ดูแลง่าย ต้นเตี้ยผลดก ประหยัดพื้นที่ 

ถ้าใครว่าปลูกมะละกอในเข่งแล้วไม่ติดลูก อย่าไปเชื่อ เพราะลองปลูกแล้ว ทุกต้นออกลูกหมด แถมดกด้วย อยากรู …

วิธีปลูกมะละกอในเข่ง ดูแลง่าย ต้นเตี้ยผลดก ประหยัดพื้นที่  Read more