วิธีปลูกผักในขวดพลาสติก ใช้พื้นที่น้อย และไม่ต้องคอยดูแลบ่อย

ขวดพลาสติกเหลือใช้หากจะทิ้งเป็uขยะไปเฉย ๆ ก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่ เป็นการเพิ่มขยะwลาสติกให้โลกอีก …

วิธีปลูกผักในขวดพลาสติก ใช้พื้นที่น้อย และไม่ต้องคอยดูแลบ่อย Read more