2 วิธีการ ทำให้ ส ะ เ ด า ออกดอกนอกฤดู

สะเดานั้นเราสามารถทำให้ออกนอกฤดูได้ แม้จะเป็นสะเดาธรรมดาก็ทำได้ การทำสะเดาให้ออกดอก โดยหลักการก็เหมื …

2 วิธีการ ทำให้ ส ะ เ ด า ออกดอกนอกฤดู Read more