น้อยคนที่จะรู้ ตะขบ ผลไม้บ้านๆ หลายคนกินมาตั้งแต่เด็ก แต่ปsะโยชน์มาก

ต้นตะขบ ที่หลายคนคุ้นเคยในวัยเด็ก เพราะมักเป็นที่นัดรวมกลุ่มของเด็กๆ ที่มักชักชวนมาเล่นกันใต้ต้นไม้ …

น้อยคนที่จะรู้ ตะขบ ผลไม้บ้านๆ หลายคนกินมาตั้งแต่เด็ก แต่ปsะโยชน์มาก Read more

ผลไม้ในวัยเด็ก น้อยคนนักที่จะรู้ถึง ส ร ร พ คุณของตะขบ

ต้นตะขบ จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงได้ประมาณ 5-7 เมตร และอาจสูงได้ถึง 10 เมตร แตกก …

ผลไม้ในวัยเด็ก น้อยคนนักที่จะรู้ถึง ส ร ร พ คุณของตะขบ Read more