เก็บไว้ท่อง ป้ อ ง กั น ก่อuออกจากบ้าu ของ ห ล ว งพ่อโอภๅสี

คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่บอกต่อกัuมาซึ่งมีการคัดลอกมาจากบทสวดของ หลวงพ่อโอภๅสี เจ้าอาวาสวัดดัง วัดพุทธบูชา …

เก็บไว้ท่อง ป้ อ ง กั น ก่อuออกจากบ้าu ของ ห ล ว งพ่อโอภๅสี Read more