ข้าวบูด ข้าวเ ห ลื อ อย่าทิ้ง! ทำปุ๋ยบำรุง พื ช ผัก เร่งดอก ออกผล พืชโตไว

หุงข้าวไว้เยอะแล้วกินไม่หมดเหลือไว้จนบูด สุดท้ายก็ต้องเอาไปทิ้งอย่างน่าเสียดาย เราเอามาทำปุ๋ยกันดีกว …

ข้าวบูด ข้าวเ ห ลื อ อย่าทิ้ง! ทำปุ๋ยบำรุง พื ช ผัก เร่งดอก ออกผล พืชโตไว Read more