ข่าแก่ + ย า เส้น ไล่ แ ม ล ง ศั ต รู พืชได้ยกสวน

ศั ต รู พืช เป็นปัจจัยทางด้านชีว ภ า พ หรือสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้การเกษตรกรรม ทำให …

ข่าแก่ + ย า เส้น ไล่ แ ม ล ง ศั ต รู พืชได้ยกสวน Read more