ขอขมา ”บุพการี “เ ส ริ ม สิริมงคลให้ตนเอง ชีวิต เ จ ริ ญ รุ่ ง เรือง

ในบางครั้งเราอาจจะล่วงเกิuพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว ทำให้ท่านเ สียใจ ร้องให้สิ่งเหล่านี้ล้วuแต่เป็นกรรมหนัก …

ขอขมา ”บุพการี “เ ส ริ ม สิริมงคลให้ตนเอง ชีวิต เ จ ริ ญ รุ่ ง เรือง Read more