วิธีการทำบุญ 7 วันเกิด ช่วย เ ส ริ ม ความมั่งมี ความ เ จ ริ ญก้าวหน้า

วันอาทิตย์ ให้ทำบุญเสริมดวงด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงตามวัด หรือถวายอุปกรณ์ของที่มีแสงสว่าง เช่น ไฟฉาย …

วิธีการทำบุญ 7 วันเกิด ช่วย เ ส ริ ม ความมั่งมี ความ เ จ ริ ญก้าวหน้า Read more