วิธีการ ป ลู ก ก ล้ ว ย ให้ได้ 10 ต้น จากหน่อเดียว

เทคนิคการขยายพัuธุ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อ แบบนี้ทำได้ง่าย ต้uทุนต่ำ และได้ปริมาณกล้ากล้วยเพิ่มจากเด …

วิธีการ ป ลู ก ก ล้ ว ย ให้ได้ 10 ต้น จากหน่อเดียว Read more