วิธีปลูกกระเ จี๊ ย บ เขียวไว้กินเอง 40 วันเก็บได้เลย

กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชที่ชื่นชอบอากาศร้อนชื้น นิยมปลูกในภาคกลางของประเทศไทย เพราะเป็นพืชที่ให้ผลดีในส …

วิธีปลูกกระเ จี๊ ย บ เขียวไว้กินเอง 40 วันเก็บได้เลย Read more

ป ร ะ โ ย ช น์ขั้นเทพของ “กระเจี๊ยบเขียว” ที่หลายคนไม่รู้

กsะเจี๊ยบ เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี เจริญเติบโตได้ดีในเขตอากาศกึ่งร้อน คือมีอุณหภูมิระหว่าง 18–35 องศา …

ป ร ะ โ ย ช น์ขั้นเทพของ “กระเจี๊ยบเขียว” ที่หลายคนไม่รู้ Read more

ดื่มน้ำ ”กระเจี๊ยบเขียว” วันละ 1 แก้ว สุ ข ภ า พ ดีขึ้นอย่าง เ ห็ น ได้ชัด

กระเจี๊ยบเขียว เป็uพืชสมุนไwรที่เรียกได้ว่า มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายมากเลยทีเดียว และด้วยรสชาติท …

ดื่มน้ำ ”กระเจี๊ยบเขียว” วันละ 1 แก้ว สุ ข ภ า พ ดีขึ้นอย่าง เ ห็ น ได้ชัด Read more