เข้าวัดบ่อยๆ ต้องรู้เอาไว้ การ ก ร ว ด น้ำที่ถูกวิธี ได้ผล บุ ญ ม า ก

หากใครชอบเข้าวัดทำบุญ เวลาทำบุญเสร็จก็คงไม่ลืมที่จะ กรวดน้ำ ซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณนั้น เ พื่ อ อ …

เข้าวัดบ่อยๆ ต้องรู้เอาไว้ การ ก ร ว ด น้ำที่ถูกวิธี ได้ผล บุ ญ ม า ก Read more

เพียงน้ำ ส ะ อ า ด 1 แก้ว ทำบ่อยๆ ชี วิ ต ดี ขึ้นแน่นอน

ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดຣะหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษฐา นจิตต่อไปนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโ …

เพียงน้ำ ส ะ อ า ด 1 แก้ว ทำบ่อยๆ ชี วิ ต ดี ขึ้นแน่นอน Read more

ชีวิตติดขัดลองทำดู อานิสงส์ใหญ่ของการกรวดน้ำถูกวิ ธี

การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งร …

ชีวิตติดขัดลองทำดู อานิสงส์ใหญ่ของการกรวดน้ำถูกวิ ธี Read more