แกล้งโหระพาให้แตกใบใหญ่ ต้นพุ่ม เก็บกินได้เป็นปี

โหระพา อยู่คู่ครัวไทยเรามานานแล้ว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือแถบประเทศไทย ฟิลิปปิ …

แกล้งโหระพาให้แตกใบใหญ่ ต้นพุ่ม เก็บกินได้เป็นปี Read more

สูตรประหยัด สอนทำปุ๋ยยูเรียน้ำ 2 สูตร เพื่อเกษตรกร

ปุ๋ยยูเรีย จะมีธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนที่สูงมๅกคือร้อยละ 46 โดยน้ำหนัก เ …

สูตรประหยัด สอนทำปุ๋ยยูเรียน้ำ 2 สูตร เพื่อเกษตรกร Read more

กล้วย 1 ลูก + ไข่ดิบ 1 ฟอง ช่วยผักงามทั้งสวน

สำหรับเกษตรกรที่มักจะหา วิ ธี ทำให้พืชผักของตัวเองงอกงามโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยหรือว่าส า ร เคมีใดๆ …

กล้วย 1 ลูก + ไข่ดิบ 1 ฟอง ช่วยผักงามทั้งสวน Read more