ใครมีหนี้สินเยอะลองขอให้ท่านช่วยแล้วชีวิตจะดีขึ้น

ใช้เวลากู้อิสรภาพกลับคืนจากพม่า ภายในเวลา ๗ เดือนเท่านั้นจากนั้น wระย า ตาก (wระย า วชิรปราการ) จึงย …

ใครมีหนี้สินเยอะลองขอให้ท่านช่วยแล้วชีวิตจะดีขึ้น Read more

ขอเงินได้ เ งิ น ของานได้ ง า น ขจัดสิ่งชั่ ว ร้า ย ให้พ้นไป

ในตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการ ความเจริญในลาภยศ ท รั พ ย์ สินเงินทอง อำนาจวาสนา สูงสุดทางมหาเ …

ขอเงินได้ เ งิ น ของานได้ ง า น ขจัดสิ่งชั่ ว ร้า ย ให้พ้นไป Read more

ของานได้งาน ขอเงินได้เงิน พ่อช้างเอราวัณท่านให้โช ค ขอพรเห็นผลทันตา

เอราวัณเป็นช้างที่มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขา ผิวกายเผือกผ่อง เมื่อเทียบกับภูเขาไกลาส ซึ่งเป็นภูเขาเ …

ของานได้งาน ขอเงินได้เงิน พ่อช้างเอราวัณท่านให้โช ค ขอพรเห็นผลทันตา Read more